Hoppet finns i Jesus!

PastorAndersUncategorized

Jag känner mig nu för tiden som en passagerare på ett tåg som är påväg utför en klippa. I tidningarna läser jag nästan endast om krig, svält, elpriser, klimatkrisen, inflation, börsras. Kommer tåget hinna bromsas innan stupet och slutet? Det är lätt att hamna i någon slags bubbla där inget gott finns. Man blir blind för det goda pga allt hemskt som sker i vårt land och runt om i världen. Som kristen vänder jag mig då till bibeln. Boken som är min trygghet och min tröst. i Kol 3:1-2 står det ”Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden.”  Gud vill alltid visa på ett annat sätt att tänka. Det finns hopp, en sanning som vi inte får glömma. Jesus kristus dog för att vi skulle leva och hoppas på det goda. Så min uppmuntran till dig idag när du kanske läst eller hört om kaoset i världen, är att se på vad Gud har gjort och gör i världen. Han är världens ljus, sätt ditt hopp till honom!
/Anders