En värld som lider!

PastorAndersUncategorized

Igår på gudstjänsten så bad vi bland annat för de 2,5 miljoner människor som är på flykt från Ukraina, men också för den miljon människor som är på flykt inom landets gränser. Det är en … Read More

Trons motståndskraft!

PastorAndersUncategorized

Den kristna tron håller! Men dessa dagar är det många i samhället som hävdar att vi måste ha bevis för allting. Vissa ateister anser att kristen tro är en tro utan bevis, eller att kristen tro är … Read More