Trons motståndskraft!

PastorAndersUncategorized

Den kristna tron håller!

Men dessa dagar är det många i samhället som hävdar att vi måste ha bevis för allting. Vissa ateister anser att kristen tro är en tro utan bevis, eller att kristen tro är behörigheten som kristna ger varandra för att tro på saker utan bevis.

Men Kristen tro är grundad i bevis!

“Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser.” – Hebr 11:1

De flesta av oss har tro att piloten inte kommer göra så att planet krashar. När vi kör bil har vi tro för att ingen annan bil kommer köra över på vår sida vägen och orsaka en krock. Vi har tro för att när vi äter på en restaurang så kommer vi inte bli förgiftade.
Men det händer att plan kraschar, eller att en bil kommer över på fel sida och orsakar en krock, eller att vi äter på en restaurang och sen kommer vi hem med magsjuka… Som tur är så är det inte så vanligt. Vår tro är grundad i att det inte händer särskilt ofta. 
Frågan är vad vår kristnar tro är grundad på? Vår tro är inte blind. Bara för att vi inte ser den betyder inte vår tro är utan bevis.
T.ex. har jag har tro att radiovågor finns, eftersom ljudet kommer ur radions högtalare när jag slår på den. Även om jag inte kan se radiovågorna så finns det tydliga bevis för att de finns.

Det finns bevis för att den kristna tron är sann p.g.a allt Gud har gjort för oss och det vi läser i bibeln. Där har vi vår grund! Vår tro håller för att granskas. Faktum är att vår tro är unik i sitt slag då vi uppmuntrar förnuft, argument och bevisbörda. 

Jag önskar att du känna dig uppmuntrad av att du tillhör den allsmäktige Guden som älskar dig över allt annat! 

/Anders