1:a Advent

PastorAndersUncategorized

Än en gång går vi in i adventstid och än en gång får vi påminna oss om det stora och fantastiska, att Gud, redan från skapelseögonblicket hade en plan för att överbrygga syndens klyfta mellan Honom och oss! Den klyfta som orsakar så många sår, splittrar så många familjer, förstör så många liv! Tänk att Han i sin godhet och kärlek till varje enskild individ offrar det dyrbaraste Han har! Vad är det dyrbaraste i ditt liv? Vad håller du hårt i? Jag skulle önska att advent i år blir reflekterandets tid. Där jag inte avfärdar texterna för att jag hört dem så många gånger, utan att jag tar tid att verkligen sätta mig in i vad det innebär för mig. Vad innebär intåget i Jerusalem, vad innebär Guds löften? Vad har förutsägelserna för betydelse? Vad för slags klyfta vill Gud att jag ska överbrygga? Frågorna är oändliga. Vad blir dina svar?

/Johanna